S:ta Ingrid av Skänninge, ordenskvinna

Som nybliven änka blev Ingrid 1281 priorinna i Sveriges första dominikansystrakloster. Hon dog efter ett år men sägs hela sitt liv ha tjänat Gud och sin nästa. Reste flera gånger till Rom och gjorde också en pilgrimsfärd till Jerusalem.

 

S:t Dionysios, biskop, och hans följeslagare, martyrer

Dionysios var enligt traditionen Paris förste biskop och är stadens skyddspatron. Han halshöggs troligen under Decius förföljelse (250-251). Har sammanblandats dels med den Dionysios som nämns i Apg 17:34, dels med författaren till ett par av mystikens mest kända verk (»Pseudo-Dionysios Areopagita«).

 

S:t Giovanni Leonardi, präst

Föddes 1541 i Diecimo, utbildades till apotekare i Lucca, grundade tillsammans med dominikanen Bernardini där en katolsk ungdomsförening till stöd för fattiga och pilgrimer. Giovanni studerade teologi och prästvigdes 1571, verksam i San Giovanni, grundade en slags folkhögskola och gemenskapen "Guds Moders regularklerker". Levde de sista tio åren i Rom där han lärde känna Filippo Neri, Josef av Calasanz, kardinalen Baronio, påven Clemens VIII bland andra. Återupprättade de ursprungliga ordensidealen i klostren i Nola, Neapel och Montevergine. Död 9 oktober 1609. Kanoniserad av Pius XI 1938.