Den saliga Jungfrun Maria av Rosenkransen

Minnesdag

Den 7 oktober år 1571 slog de kristna härarna tillbaka turkarna i slaget vid Lepanto. Segern sammanföll med Rosenkransfesten, som därmed blev en tacksägelsedag. Rosenkransbönen är alltjämt en levande böneform som ett medel att begrunda Kristi liv, lidande och uppståndelse. Särskilt under »rosenkransmånaden« oktober beds den gemensamt. Dagen är i Sverige förskjuten en dag på grund av Birgittadagen den 7 oktober.