S:TA BIRGITTA SVERIGES OCH EUROPAS SKYDDSPATRON

Högtid

Född omkring 1302 på Finsta gård i Uppland, gift vid 13 års ålder med Ulf Gudmarsson till Ulvåsa i Östergötland, med vilken hon hade åtta barn. Vid tiden för Ulfs död 1344 började Birgitta allt oftare få uppenbarelser, som nedtecknades av hennes biktfäder. Grundade Vår Frälsares orden (birgittinorden).

Hon dog i Rom 23 juli 1373 och helgonförklarades 7 oktober 1391. Hennes världsrykte grundar sig på hennes kärlek till Kristus och kyrkan, hennes mod inför världsliga herrar och kyrkliga dignitärer, hennes omsorger om andra, hennes glödande fromhet och nyktra realism.