S:t Jean de Brébeuf och S:t Isaac Jogues, präster, och deras följeslagare, martyrer

De kanadensiska martyrerna

Åtta franska jesuiter - sex präster och två bröder -dödades under åren 1642-49 medan de verkade som missionärer bland indianer i Nordamerika. De helgonförklarades samtidigt 1930.

S:t Paulus av Korset, präst

Tanken på Kristi lidande fyllde hans liv efter omvändelsen vid 19 års ålder och inspirerade honom att grunda Passionistkongregationen, som har starka kontemplativa drag och folklig predikan som uppgift. Paulus dog i Rom 1775 efter ett liv präglat av sträng bot och en stor godhet.