S:t Ignatius av Antiochia, biskop och martyr

Minnesdag

Avled omkring år 107. Från sin biskopsstad i Syrien fördes han sjövägen för att kastas för vilddjuren på Roms cirkus. Under vägen skrev han en rad gripande brev till de församlingar som han passerade, och även till de kristna i Rom. Breven, som är bevarade, genomsyras av maningar till enhet och ger uttryck för hans längtan att genom döden få förenas med Kristus. De tillhör den allra äldsta kristna litteraturen utanför Nya testamentet, de s.k. Apostoliska fäderna.