S:ta Hedvig, ordenskvinna

Polsk hertiginna, gift vid 12 års ålder och mor till sju barn. Tillsammans med sin make levde hon ett liv, präglat av fastor, vakor och försakelser och ägnade sig åt fattiga, barn och nödlidande. Ses som Schlesiens »landsmoder«. Hon avled år 1243.

 

S:ta Margareta Maria Alacoque, jungfru

Född 1647 i Burgund. Inträdde i Marie besökelsekongregation i vilken hon vigde sitt liv åt Jesu heliga hjärta och mottog utomordentliga nådegåvor. På sin biktfaders anmodan nedtecknade hon sin levnadsbeskrivning och sina mystiska erfarenheter. Hennes vision av Jesu hjärta är berömd; Jesus visar henne sitt brinnande och med törnen krönta hjärta och säger: "Se Hjärtat, vilket så mycket älskar människorna".