S:ta Katarina av Alexandria, jungfru och martyr

En egyptisk prinsessa som led martyrdöden under kejsar Maxentius, motkejsare till Konstantin den store. När Maxentius befallde folket i Egypten att offra till avgudarna för hans seger över Konstantin vägrade Katarina. En legenden försvarade hon under rättegången den kristna tron i en disputation med femtio hedniska filosofer. Hon dömdes att dö av svält i fängelset, men fick föda av en duva genom gallerfönstret. Maxentius erbjöd henne då att bli en av hans gemåler, men fick som svar: "Jag tillhör min himmelske brudgum." Maxentius befallde då att Katarinas kropp skulle söndertrasas av en tortyrmaskin med kugghjul och vassa taggar, men maskinen gick sönder. På vägen till platsen för halhuggningen bad Katarina för Egyptens folk och efter hennes död förde änglarna hennes kropp till berget Sinai, där Katarinaklostret sedan byggdes.

 

Den salige Niels Steensen, vetenskapsman och biskop

Född 11 januari 1638 i Köpenhamn. Studerade medicin och kemi. Hans avhandling från 1659 bär titeln Chaos. Forskningen förde honom till Amsterdam, Leiden, Paris och Florens. Forskningsfälten vidgades under dessa resor till anatomi, geologi och paleontologi. 1667 konverterade Niels och prästvigdes 1675 i Münster och blev senare biskop i Hannover. Niels dog den 25 november 1686 i Schwerin, där han hade varit en ivrig själasörjare. Hans kvarlevor gravsattes i San Lorenzo i Florens. Saligförklarad 23 oktober 1988.