S:ta Margareta av Skottland

När Margareta blev drottning av Skottland, hade hon en dramatisk uppväxttid bakom sig. Som drottning främjade hon undervisning och kultur, reformerade kyrkolivet och ägnade de fattiga sina omsorger. Hon dog år 1093 i Edinburgh.

S:t Gertrud av Helfta, jungfru

Född 1256 i Thüringen, nära staden Eisleben. Som femårig anförtroddes hennes uppfostran åt cisterciensernunnorna i Helfta. När åldern så medgav, vigdes Gertrud själv till nunna där. 1281 fick hon sitt första vision av Jesu heilga hjärta. Sina andliga upplevelser skrev Gertrud ned i böckerna Guds kärleks sändebud och Andliga övningar. Hennes skrifter kom att bidra till spridningen av andakten till Jesu heliga hjärta. Den 13 november 1302 dog hon med följande ord på sina läppar: "Kristus, till dig viger jag min själ till att bli ett med din Ande, med din vilja, med din kärlek."