7 mars - S:ta Perpetua och S:ta Felicitas, martyrer

Minnesdag

Två unga mödrar som gav sitt liv för Kristus år 202 i Kartago. Perpetuas egen beskrivning av deras upplevelser i fängelset har bevarats, liksom en ögonvittnesskildring av deras död. Felicitas, som väntade barn, var hennes slavinna.