25 mars - HERRENS BEBÅDELSE - MARIE BEBÅDELSEDAG

Högtid

De år då 25 mars infaller i Stilla veckan eller Påskoktaven firas högtiden på måndagen efter Andra Påsksöndagen. Firas i västkyrkan sedan 600-talet; i öst har högtiden ännu äldre anor. Egentligen är det en Herrens fest, med tyngdpunkt på att »Ordet blev människa« (Joh 1:14), inte i första hand en vårfrudag.

De år då 25 mars infaller på en söndag firas Marie bebådelsedag lördagen innan. Infaller den i Stilla veckan eller påskoktaven flyttas den till måndagen därpå.