18 mars - S:t Kyrillos av Jerusalem, biskop och kyrkolärare

Biskop av Jerusalem i början av den heliga stadens korta kristna glansperiod, avled 386 eller 387. Hans liv fördystrades av lärostrider som tre gånger drev honom i landsflykt. Hans undervisning om sakramenten har bevarats i form av föreläsningar för katekumenerna och de nydöpta.