17 mars - S:t Patrick, biskop

Född i Skottland, fördes vid 16 års ålder till Irland av sjörövare och såldes som slav. Lyckades fly sex år senare men kände kallelsen att återvända för att kristna landet. Efter utbildning och biskopsvigning i Gallien begav han sig 432 åter till Irland. Han grundade många kyrkor och skolor och organiserade kyrkan i nära anslutning till den befintliga samhällsstrukturen. Vid hans död 461 var Irland kristet.