26 maj - S:t Filippo Neri, präst

Minnesdag

Född i Florens, kom som ung till Rom där han »gick omkring och gjorde väl« mot människor i kroppslig och andlig nöd. Prästvigdes i 35-årsåldern och grundade en prästsammanslutning, »Oratoriet«, som spreds till många länder. Filippo blev känd för sina nya pastorala metoder, sitt intensiva böneliv, sina extaser och sin dråpliga humor. Han dog 1595.