25 maj - S:t Beda Venerabilis, präst och kyrkolärare

Venerabilis, »den vördnadsvärde«, är en titel som på 800-talet gavs åt denne munk och författare, avled i England 735. Hans bibelkommentarer präglas av traditionen från kyrkofäderna. Han förenar profant vetande med djup andlig insikt. Hans engelska historia är huvudkällan till vad man vet om äldre tiders England.

 

S:t Gregorius VII, påve

Benediktinmunk under namnet Hildebrand, påve 1073-85. Som ingen före honom hävdade han Kyrkans frihet från den världsliga makten (den gregorianska reformen). En motpåve sattes i Gregorius ställe, och han dog i landsflykt.

 

S:ta Maria Magdalena de' Pazzi, jungfru

Karmelit i Florens, avled år 1607, benådad med profetians ande, stor som mystiker. Hennes liv var fyllt av lidanden men också av salig betraktelse av Treenighetens mysterium och inkarnationen. Medsystrarna tecknade ned hennes ord om det andliga livet.