21 maj - S:t Kristoffer Magallanes, präst, och hans följeslagare, martyrer

De mexikanska martyrerna

 

 

Hemming av Åbo

Född ca 1290 i Bälinge, Uppland. Studerade i Paris för sedermera påven Clemens VI. Blev biskop i Åbo 1338, där han inrättade domprostämbetet 1340 och utarbetade Finlands första kända synodalordning 1352. Han tillbakavisade varje världslig inblandning i kyrkans angelägenheter. Vid ett möte mellan Hemming och ärkebiskopen i Uppsala drogs gränsen mellan Åbo och Uppsala stift. 1362 fick Finland tack vare Hemming samma rättigheter som övriga svenska landskap. Hemming stod den heliga Birgitta nära, på hennes uppdrag sökte han stifta fred mellan Frankrike och England. Han stod också tillsammans med henne bakom det korståg som leddes av kung Magnus Eriksson mot Ryssland 1348-51. Död 21 maj 1366, saligförklarad 1514.