2 maj - S:t Athanasios, biskop och kyrkolärare

Minnesdag

Dog år 373 som patriark av Alexandria, firades först bara i östkyrkorna men ingår sedan 1500-talet även i det romerska kalendariet. Hans liv var dramatiskt: han landsförvisades av kejsaren, fick upprättelse genom påven, återvände under folkets jubel, fick fly igen gång på gång. Sammanlagt 17 år tillbringade han på flykt. Skälet var de lärostrider som då skakade Kyrkan (arianismen). Han brukar ses som den då mest betydandeförsvararen av tron på Kristi gudom.