12 maj - S:t Nereus och S:t Achilleus, martyrer

Påven Damasus uppger att de båda var soldater under Diocletianus förföljelse omkring 300 och att de blev kristna vid åsynen av de kristnas bekännarmod.

 

 

Pankratius

Född cirka 290 i landskapet Frygien i nuvarande Turkiet. En morbror tog hand om den förädrarlöse pojken, vars namn betyder "brottare". Tillsammans flyttade de till Rom. Mitt under en svår förföljelseperiod omvände sig båda och döptes. Pankratius anklagades för att vara kristen, han förnekade inte sin tro och trots att kejsar Diokletianus försökte övertala honom att avsvärja sig sin kristna tro, stod Pankratios fast vid densamma. Den 12 maj 304 avrättades han vid Via Aurelia, där byggdes senare en basilika över hans grav.