29 juni - S:T PETRUS OCH S:T PAULUS, APOSTLAR

Högtid

Firas i Sverige på själva dagen men kan, om så är lämpligt och den 29 juni är en vardag, på högtidligt sätt firas även på nästföljande söndag, åtminstone i högmässan. Bägge dog martyrdöden i Rom under kejsar Neros regering, kanske år 64. Petrus korsfästes men bad att få huvudet vänt nedåt, då han ansåg sig ovärdig att dö på samma sätt som Mästaren. Paulus fick som romersk medborgare ett mindre nesligt straff: han halshöggs. De bådas verksamhet i imperiets huvudstad utgör grunden till Roms ställning i kyrkan.