28 juni - S:t Irenaeus, biskop och martyr

Minnesdag

Född i Smyrna omkring 135, lärjunge till Polykarpos, som i sin tur var lärjunge till aposteln Johannes. Efterträdde 178 martyrbiskopen Pothinos i Lyon. Hans bok Adversus haereses är ett ovärderligt vittnesbörd om tro och seder under den andra och tredje kristna generationerna, och hans teologi har fortfarande inflytande. Omständigheterna kring hans martyrdöd år 202 är okända.