22 juni - S:t Paulinus av Nola, biskop

Född i Bordeaux, var av ämbetsmannasläkt, konsul i Rom, ståthållare i Campanien. Fick sin kristna undervisning av Ambrosius och döptes 389. Med sin hustru grundade han en storfamilj med social verksamhet och samtidigt monastisk prägel. Biskop av Nola vid Neapel, tillfångatagen under goternas invasion, avled år 431.