9 juli - S:t Augustinus Zhao Rong, präst, och hans följeslagare

De kinesiska martyrerna

Född 1746 i Wuchuan, Kina. Zhao Rong var soldat i den kejserliga armén, men omvände sig när han såg de kristna martyrernas övertygelse. Augustinus är hans kristna namn. Han blev också präst. 1815 led han själv martyrdöden i Chengdu. Hans följeslagare denna minnesdag är de 120 helgonförklarade martyrerna från Kina av vilka de flesta dog under boxarupproret.