30 juli - S:ta Elin av Skövde, martyr

Torde ha levat på 1100-talet och avbildas med änkedok, svärd och bok. Enligt legenden hade hon fått kristen uppfostran, gifte sig och fick flera barn. Hon skall ha dödats som hämnd för att en svärson slagits ihjäl av några tjänare; underverk vid hennes döda kropp bevisade hennes oskuld.

 

 

S:t Petrus Chrysologus, biskop och kyrkolärare

Tillnamnet betyder ungefär »den som talar gyllene ord«. Han var ärkebiskop i Ravenna på 400-talet, då stadens enastående vackra kyrkor började byggas. Åtskilliga av hans - anmärkningsvärt korta - predikningar har bevarats. Avled omkring 450.