15 juli - S:t Bonaventura, biskop och kyrkolärare

Minnesdag

Franciskan, nära vän till Thomas av Aquino, även om de båda hade tämligen skilda synsätt i teologi och filosofi. Blev sin ordens generalminister och därefter biskop av Alba och kardinal. Dog vid konciliet i Lyon 1274. Ett grunddrag i hans verk är betonandet av sambandet mellan teologi och mystik; han värjde sig mot en alltför spekulativ teologi.