2 januari - S:t Basilios den store och S:t Gregorios av Nazianzos biskopar och kyrkolärare

Minnesdag

De två var nära vänner. Basilios, redan av samtiden kallad »den store«, avled år 379 och Gregorios troligen år 390, båda i Kappadokien. Basilios är känd som det östkyrkliga munkväsendets fader och som upphovsman till en eukaristibön som ännu används i den bysantinska liturgin. Båda underströk mot arianerna Kristi och Andens gudom och har blivit betydande genom skrifter i andliga ämnen.