4 februari - S:t Nils Hermansson, biskop

Född i Skänninge 1325 eller 1326, studerade i Paris och Orléans. Stod mycket nära den heliga Birgitta och skrev en rad diktverk, det mest berömda tidegärden till Birgittas ära. Hade rykte om sig att vara renhjärtad, god mot de fattiga och modig när det gällde att säga sanningen till de mäktiga. Biskop av Linköping trots stormännens protester, dog 1391.