21 februari - S:t Petrus Damiani, biskop och kyrkolärare

Italiensk benediktinmunk, född i Ravenna 1007, som i unga år blev eremit och som genom skrifter och på andra sätt sökte reformera kyrkan. Rådgivare till både påvar och kejsare, blev kardinal och biskop men avsade sig sedan detta ämbete. Han dog 1072. En lysande stilist och poet, väl förtrogen med Bibeln och kyrkofäderna.