2 februari - KYNDELSMÄSSODAGEN HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET

Fest

Firas i Sverige, om den 2 februari är en vardag, på nästföljande söndag. Dagen har firats sedan 400-talet. »Kyndel« är ett gammalt ord för ljus och syftar på Symeons ord: »ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna« (dagens evangelium). Seden att på denna dag hålla ljusprocession, som uppkom omkring år 700, har troligen sin bakgrund i en hednisk procession i Rom med renings- och botkaraktär. Grundtemat i mässan är mötet: Symeon möter Jesusbarnet, världen möter sin frälsare.