14 februari - S:T KYRILLOS, MUNK, OCH S:T METHODIOS, BISKOP

EUROPAS SKYDDSPATRONER

Två bröder från Thessalonike som på 800-talet förde evangelium till de slaviska folken i Bulgarien, Mähren och Kroatien. De skapade ett slaviskt skriftspråk och en slavisk liturgi. Kyrillos dog i Rom 15 februari 869, Methodios dog 6 april 885. Deras rang av Europas skyddspatroner understryker Östeuropas plats i den europeiska gemenskapen.