11 februari - Den saliga Jungfrun Maria av Lourdes

Den franska vallfärdsorten Lourdes, där Bernadette Soubirous mötte jungfru Maria under några månader 1858, har betytt mycket i katolskt fromhetsliv. Det är en plats för intensiv och oavbruten bön, där otaliga människor har funnit nyandlig styrka och ibland även kroppslig hälsa. Vallfärderna erkändes så småningom av de kyrkliga myndigheterna, och 1907 fick dagen för den första uppenbarelsen en plats i kalendariet.