Vår Fru av Guadalope

I december 1531 visade sig "Himlens drottning" för Juan Diego, en 57-årige aztekindian från Tolpetlac, tre mil utanför Mexico City. Han var på väg till mässan hos franciskanerna. På denna väg finns det ännu ruiner efter ett tempel helgat åt aztekernas modergudinna. Efter plötslig fågelsång hörde Juan en röst. Han vände sig om och såg en ung mexikansk flicka i 14-årsåldem som avslöjar sig som den Heliga Maria. Hon önskade att en kyrka skulle byggas på denna offerplats och bad Juan framför detta till biskopen i Mexico City.

Biskopen tvekade och bad om ett tecken. Utan dröjsmål besvarades den begäran. Maria sände sin budbärare till kullens topp mitt i december för att samla ett fång rosor. Han gjorde detta och lade dem i en hög framför Henne. Jungfru Maria började sedan ordna dem vackert och lade dem i Juans mantel. För att ytterligare bekräfta sin önskan till biskopen lät Jungfru Maria en övernaturlig bild av sig fastna på Juans mantel. Denna är efter 478 år helt intakt. Marias budskap är kärlek och barmhärtighet och ett löfte till hela världen om hjälp för mänskligheten.