7 augusti - S:t Sixtus II, påve, och hans följeslagare, martyrer

Halshöggs för sin tros skull år 258 tillsammans med fyra diakoner och gravsattes i Calixtuskatakomben. Cyprianus, som avrättades kort därpå, har i ett brev omvittnat detta martyrium på kejsar Valerianus order.

 

S:t Cajetanus, präst

En av 1500-talets katolska reformatorer. Han var några år anställd som präst vid den påvliga kurian, samtidigt som han med en grupp präster och lekmän verkade bland stadens fattiga. Så småningom lämnade han sin post, gav bort allt han ägde och ägnade sig helt åt kyrkligt reformarbete inom den då nygrundade teatinorden. Dog år 1547.