13 augusti - S:t Pontianus, påve, och S:t Hippolytos, präst, martyrer

Kyrkohistoriens första exakta datum är 23 september 235, den dag då Pontianus tvangs att lämna sin biskopsstol. Den lärde prästen Hippolytos, ledare för en sträng fraktion inom församlingen, fick dela biskopens öde. De båda deporterades, troligen till gruvarbete på Sardinien, och dog inom kort. Den 13 augusti (året är okänt) fördes deras kroppar till Rom av påven Fabianus.