25 april - S:T MARKUS, EVANGELIST

Fest

Av de fyra evangelierna är Markus det äldsta. Troligen skrevs det i Rom och återger bl.a. Petrus predikan och minnen. Hans mor upplät sitt hem för församlingen i Jerusalem. Han följde även Paulus på hans första resa. Hans dag firades först bara i östkyrkan men ingår fr.o.m. 1000-talet även i den romerska kalendern.