23 april - S:t Georg, martyr

Har firats främst i östkyrkorna, åtminstone sedan 300-talets slut. Han var soldat och säges ha dött i Lydda (Palestina), men ingen vet när.

S:t Adalbert, biskop och martyr

Född 972 på slottet Libice, konfirmerades 972 och fick sin utbildning hos ärkebiskopen Adalbert av Magdeburg där han också tog intryck av reformidéerna från Cluny. Efter återkomsten till Libice blev Adalbert biskop av Prag 982. Inträdde i klostret SS Bonifacio ed Alessio i Rom, men ombads återvända till sin biskopsstol i Prag. Där grundade han klostret Brevnov. Lokala motsättningar tvingade Adalbert att åter fly till Rom. 996 fick Adalbet påven Gregorius V:s tillstånd att missionera utmed Östersjön. Hon kom till Gdansk, men mördades den 23 april 997 nära Köningsberg. Kung Boleslaw av Polen fick lösa ut Adalberts kvarlevor från hedningarna för deras vikt i guld och skrinlade dem i katedralen i Gniezno. 1039 överfördes relikerna av hertig Bretislav till Prag. Under sin levnad hade Adalbert döpt kung Stefan av Ungern.