21 april - S:t Anselm, biskop och kyrkolärare

Född i Piemonte 1033, benediktinabbot i Normandie 1063-90 och slutligen kraftfull och mycket älskad ärkebiskop av Canterbury. Berömd som kyrklig reformator, talare, skriftställare, teolog, en lidelsefull förkämpe för frihet och sanning. Dog år 1109, fick titeln kyrkolärare 1709.