13 april - S:t Martin I, påve och martyr

Bördig från Krim, blev påve 649. Dåvarande östromerske kejsaren såg i honom en motståndare till sin religionspolitik och sökte undanröja honom. 653 greps Martin i själva Lateranbasilikan och fördes till Konstantinopel, där han dömdes till döden (sedan ändrat till landsförvisning) för högförräderi. Han dog 656 och firades som martyr först i östkyrkan.