Våra filmer om socialläran

Den katolska socialläran är en central och grundläggande del av vår tro. Socialläran är utformad för att leda till handling. I våra filmer vill vi visa exempel på hur olika människor i vårt stift konkret lever socialläran.

Den första filmen är inspelad på Mötesplats Caritas på Södermalm i Stockholm.

 Här kan  man läsa mer om socialläran och den svenska översättningen som kom ut i september.