Kardinalens kalender

JANUARI

16/1 Deltar i SKR:s rådsmöte

18-19/1 Ekumenisk helg i Hässleholm

18/1 Mässa i Hässleholm, kl. 8.00

19/1 Högmässa i Hässleholm, kl. 14.00

21/1 Andakt i Fisksätra, kl. 18.00

22/1 Möte med stiftets ekonomiråd

23/1 Deltar i NBK:s möte i Köpenhamn

26/1 Mässa i Olofström kl. 10.00 och Karlshamn kl. 13.00

29/1 Mässa för ordenssystrar, Stäket kl. 16.00

31/1-2/2 Visitation i Södertälje

 

FEBRUARI

3/2 Deltar i SIR:s årsmöte

4/2 Besök hos Neokatekumenala vandringen, Nynäshamn

5/2 Deltar i SKR:s möte med Migrationsverket, Sundbyberg

7/2-9/2  Visitation i domkyrkoförsamlingen

10/2  Möte med Kyrka-Polis

11/2-12/2 Deltar i dialog med Equmeniakyrkan, Kungsbacka

4/2 Mässa och föredrag för Malteserorden, Djursholm

16/2 Mässa med altarviging, Märsta kl. 10.30

18/2 Möte med KID

19/2 Styrelsemöte för SKR

21/2-23/2 Reträtt hos Birgittasystrarna, Djursholm

25/2  Deltar i SKR:s uppvaktning hos Jämställdhetsministern

26/2  Askonsdagens mässa, domkyrkan kl. 17.00

28/2-1/3 Visitation i Sankt Konrads församling, Nacka

 

MARS

1/3 Admissio och mässa för dopkandidater och konvertiter, domkyrkan kl.  18.30

3/3 Möte med själasörjare från Basel

5/3 Möte mellan lutherska och katolska biskopar från Norden, Köpenhamn

6/3-9/3 Stiftets pastoralråds sammanträde, Marielund