Kardinalens kalender

DECEMBER


1 december: Konfirmation, Trelleborg kl. 9.30; återinvigning av S:t Thomas av Aquino kyrka, Lund kl. 13.00


3 december: Reträtt för präster, Leeds


5 december: Sammanträde med SKR


6 - 8 december: Visitation i Kalmar


8 december: Mässa i Kalmar Domkyrka, kl. 13.00


9 december: Besök på kriminalvårdsanstalten Salberga; Konfirmation, Domkyrkan kl. 17.00


10 december:  Föredrag om Elisabeth av Treenigheten, Teologiska högskolan, Bromma; Möte med SIR


12 december: Mässa på spanska, Spanska missionen kl. 18.00


14 december: Vesper och föredrag, Hallsberg


17 december: Möte med KID