Vår biskop - kardinal Arborelius

I vår tid har man ofta glömt bort att vår främsta plikt - och vårt privilegium - är att ära och förhärliga Gud. Människan förminskas inte av det, tvärtom, hon blir större, friare, lyckligare. Att hjälpa människor upptäcka det är en av mina största önskningar.

Biskop för Stockholms katolska stift är Anders Arborelius. Han föddes 1949 i Sorengo i Schweiz men växte upp i Lund med sin mor som var bibliotekarie.

Anders Arborelius konverterade till katolicismen i november 1969 i S:ta Elisabeths kapell i Malmö.

Han inträdde i Karmelitklostret i Norraby 1971 och avlade eviga löften i Brügge, Belgien, 1977.

Anders Arborelius prästvigdes 8 september 1979 i Malmö. Det var biskop Hubertus Brandenburgs första prästvigning i stiftet. 

Han har en fil. mag. i moderna språk – engelska, spanska och tyska - vid Lunds universitet och har studerat teologi och filosofi i Brügge och Rom. I Rom studerade han vid Teresianum; karmeliternas universitet.

Anders Arborelius blev utnämnd till biskop av påve Johannes Paulus II 17 november 1998. Han biskopsvigdes 29 december 1998 i St. Eriks katolska domkyrka i Stockholm av bl.a. biskop Hubertus Brandenburg och stiftets hjälpbiskop William Kenney CP.

Biskop Anders är den första katolska biskopen i Sverige med svenskt ursprung sedan den lutherska reformationen på 1500-talet.

Biskopens valspråk är "In Laudem Gloriae" - "Gud till pris och ära". "In Laudem Gloriae" är ett uttryck för att allt det jag är och gör skall vara till den treenige Gudens förhärligande. I vår tid har man ofta glömt bort att vår främsta plikt - och vårt privilegium - är att ära och förhärliga Gud. Människan förminskas inte av det, tvärtom, hon blir större, friare, lyckligare. Att hjälpa människor upptäcka det är en av mina största önskningar.”

Påve Franciskus meddelade söndagen den 21 maj att biskop Anders Arborelius skulle utses till kardinal. Konsistoriet då biskopen utnämndes till kardinal ägde rum onsdagen den 28 juni i Peterskyrkan i Rom. Vid det tillfället blev det också officiellt att den kyrka som kardinal Arborelius får som titelkyrka i Rom är basilikan S. Maria degli Angeli e dei Martiri.

Anders Arborelius är den förste svensk som har utsetts till kardinal.