Katolska utskottet för äktenskap och familj

KUÄF - Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj arbetar för att stödja det kristna äktenskapet på olika sätt med ett fyraårigt mandat (2014-2018) från biskop Anders. Utskottet har ingen egen administration utan fungerar på frivillig basis med egen av stiftet godkänd budget. Utskottet delar arbetsrum i Johannes Paulus II Pastoralcentrum, Brunnsgränd, Stockholm.

Då KUÄF saknar resurser till egen hemsida ligger information från KUÄF direkt under stiftets hemsida.

 

Vilka består KUÄF av?

  • Margena Laskowska S:t Franciskus församling, Jönköping.
  • Monika och Emanuel Sennerstrand, S:t Franciskus församling, Jönköping.
  • Marco och Simona Musicanti, S:ta Katarina kapellförsamling, Trelleborg
  • F. Franz Schneider, Maria Födelses församling, Värnamo
  • Ana Maria Silva Morago, S:t Eriks domkyrkoförsamling, Stockholm.

 

Vad gör KUÄF?

  • KUÄF arbetar med olika former för medverkan i familjehelger och reträtter för par med eller utan barn, föredrag om äktenskapet och föräldraskapet och försök med stöd vid särskilda behov.
  • KUÄF söker och samlar in goda erfarenheter och idéer för att bidra till grupper och församlingar som vill satsa särskilt på gemenskap för yngre familjer. Vi bygger upp ett familje- och äktenskapsrelaterat referensbibliotek på vår hemsida för att stimulera till reflektion och fördjupning.
  • KUÄF ger i utskottets namn ut häften i en Skriftserie.Vi följer samhällsutvecklingen och försöker öka vår förståelse för nya sociala villkor för moderna familjer.
  • KUÄF medverkar i det nordiska samarbetet för pastoralt stöd och inspiration för gifta par. Vi fortbildar oss i Kyrkans undervisning om de giftas kallelse och betydelse i församling och samhälle

 

Utskottets skriftserie: