Stockholm

S:ta Birgittas folkhögskola

S:ta Birgittas folkhögskola är en liten skola med ca 45 elever. Skolan är en unik mötesplats för människor från hela världen.

Undervisningen är avgiftsfri. Man betalar en terminsavgift som täcker försäkring och skolmaterial, samt en avgift för måltider. För närvarande är terminsavgiften 750 kr och kostnaden för lunch och fika är 470 kr/månad.

Varje dag samlas man i kapellet för en kort meditativ stund. Skolan verkar för förståelse och respekt för olika kulturer och trosuppfattningar.

Huvudman för skolan är Stiftelsen Sveriges Katolska folkhögskola. S:ta Birgittas filial med 40 allmän-kursdeltagare finns i Göteborg. En systerskola finns i Malmö.

 

Kontaktuppgifter:

S:ta Birgittas folkhögskola
Kungsträdgårdsgatan 12

111 47 Stockholm

Telefon lärare: 08-702 14 04

Telefon kansli: 08-702 16 06
E-post: info@stabirgitta.com

Hemsida

Rektor

Bengt Almstedt

E-post: bengt.almstedt@folkbildning.net