Malmö

S:ta Maria Folkhögskola

S:ta Maria är en av Sveriges minsta folkhögskolor, med ungefär 100 elever. Här känner alla varandra och visar respekt för var och ens bakgrund, åsikter och tro. All undervisning sker i små grupper, där alla elever får den uppmärksamhet och det stöd de behöver.

 

Kontaktuppgifter

S:ta Maria folkhögskola
Adlerfelts väg 4 M
213 65 Malmö

Tel: 040-223113
E-post: expedition@sanktamaria.fhsk.se