Hoppa till innehåll

Torsdag den 25 februari

Läsning                                                                                              Est Gr C:12, 14–16, 23–25

 

Drottning Ester tog sin tillflykt till Herren i den dödliga ångest som hade gripit henne. Och hon bad till Herren, Israels Gud:

 

»Min herre, du vår konung, du är den ende;

hjälp mig som är ensam

och inte har någon hjälpare utom dig,

ty jag skall trotsa faran.

Alltsedan jag föddes

har jag hört min familj och min stam berätta att du, Herre, avskilde Israel från alla andra folk

och våra fäder från alla deras förfäder

till att bli din eviga egendom,

och att du uppfyllde alla dina löften till dem.

Tänk på oss, Herre,

och visa oss i nödens stund vem du är;

ge mig mod, du gudarnas konung

som härskar över alla välden.

Ge mig de rätta orden när jag står inför lejonet,

och väck hans hat mot den man som bekämpar oss,

så att han och alla likasinnade förgås.

Men rädda oss med din starka hand

och hjälp mig som är ensam

och inte har någon annan än dig, Herre.«

 

Responsoriepsalm                                                                              Ps 138:1–3, 7c–8 (R. 3a)

 

R. Du svarade mig, när jag ropade.

 

Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta,

                      inför änglarna vill jag sjunga ditt lov.

Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel

                      och prisa ditt namn för din nåd och din sanning. R.

Ty du har hållit allt du lovat,

                      ja, gjort långt mer än allt vad du sagt oss.

Du svarade mig, när jag ropade,

                      du gav mig frimodighet och kraft. R.

 

Din högra hand hjälper mig.

                      Herren står mig bi.

Herre, evigt varar din nåd.

                      Överge inte dina händers verk! R.

 

Lovsång                                                                                                                Ps 51:12a, 14a

 

V. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,

och låt mig åter få fröjdas över din frälsning.

 

Evangelium                                                                                                             Matt 7:7–12

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.«