Hoppa till innehåll

Måndag den 22 februari

S:T PETRUS BISKOPSSTOL

Fest

 

Läsning                                                                                                                      1 Pet 5:1–4

 

Till era äldste riktar jag nu denna maning, jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden, jag som också skall få dela den härlighet som kommer att uppenbaras: var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. Då skall ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar.

 

Responsoriepsalm                                                                                                  Ps 23 (R. 1)

 

R. Herren är min herde, mig skall intet fattas.

 

[Herren är min herde,

                      mig skall intet fattas.]

Han låter mig vila på gröna ängar,

                      han för mig till vatten där jag finner ro,

han vederkvicker min själ,

                      han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. R.

 

Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,

                      fruktar jag intet ont,

ty du är med mig,

                      din käpp och stav, de tröstar mig. R.

 

Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn,

                      du smörjer mitt huvud med olja

                      och låter min bägare flöda över.

Godhet allenast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar,

                      och jag skall åter få bo i Herrens hus, till evig tid. R.

 

Lvsång                                                                                                                                           Matt 16:18

 

V. Du är Petrus,

och på den klippan skall jag bygga min kyrka,

och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 16:13–19

 

När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: »Vem säger människorna att Människosonen är?« De svarade: »Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.« — »Och ni«, frågade han, »vem säger ni att jag är?« Simon Petrus svarade: »Du är Messias, den levande Gudens son.« Då sade Jesus till honom: »Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.«