Hoppa till innehåll

Tisdag den 13 februari

Läsning                                                                                                                     Jak 1:12–18

 

Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död. Låt inte bedra er, mina kära bröder. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Enligt sitt beslut födde han oss till livet genom sanningens ord, för att vi skulle bli den första skörd han får från dem han har skapat.

 

Responsoriepsalm                                                          Ps 94:12–13a, 14–15, 18–19 (R. 12a)

 

R. Salig den man som du, Herre, undervisar.

 

[Salig den man som du, Herre, undervisar]

                      och som du lär genom din lag.

                      Du bevarar honom för olyckor. R.

 

Herren förskjuter inte sitt folk,

                      han överger inte sin arvedel.

Nej, rättfärdighet skall åter gälla i rätten,

                      och alla rättsinniga skall hålla sig till den. R.

 

När jag tänker: »Min fot vacklar«,

                      Herre, då stöder mig din nåd.

När jag har mycket bekymmer i mitt hjärta,

                      då gläder din tröst min själ. R.

 

Halleluja                                                                                                                       Joh 14:23

 

V. Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord,

och min fader skall älska honom,

och vi skall komma till honom.

 

Evangelium                                                                                                          Mark 8:14–21

 

En gång hade lärjungarna glömt att ta med bröd; ett enda bröd hade de med sig i båten. Jesus varnade dem: »Se noga upp med både fariseernas och Herodes surdeg!« Men de sade till varandra att de ju inte hade bröd med sig. Han märkte det och frågade: »Varför säger ni att ni inte har bröd? Har ni ännu inte fattat och förstått någonting? Är ni så förstockade? Kan ni inte se fast ni har ögon och inte höra fast ni har öron? Har ni glömt hur jag bröt de fem bröden åt de fem tusen? Hur många korgar plockade ni då fulla med rester?« — »Tolv«, svarade de. »Och efter de sju bröden till de fyra tusen, hur många korgar fulla med rester fick ni då?« — »Sju«, svarade de. Han sade: »Förstår ni fortfarande ingenting?«