Hoppa till innehåll

Fredag den 16 februari

Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 1992:

 

Läsning                                                                                                                      Jes 58:1–9a

 

Så säger Herren Gud:

 

Ropa med full hals, utan återhållsamhet.

Häv upp din röst som en basun

och förkunna för mitt folk deras överträdelse,

för Jakobs hus deras synder.

Väl söker de mig dag ut och dag in

och vill ha kunskap om mina vägar.

Som om de var ett folk som övade rättfärdighet

och inte övergav sin Guds rätt,

så frågar de mig om rättfärdighetens lagar

och vill att Gud skall komma till dem:

»Vad tjänar det till att vi fastar, när du inte ser det,

att vi späker oss, när du inte märker det?«

Men se, på era fastedagar sköter ni era sysslor,

och alla era arbetare driver ni bara på.

Och se, ni håller er fasta med kiv och split,

med hugg och slag av gudlösa nävar.

Ni håller inte mer fasta på sådant sätt

att ni kan göra er röst hörd i höjden.

Skulle detta vara en fasta sådan som jag vill ha?

Skulle detta vara en rätt späkningsdag?

Att man hänger med huvudet som ett sävstrå

och sätter sig i säck och aska,

vill du kalla sådant att hålla fasta,

att fira en dag till Herrens behag?

Nej, detta är den fasta som jag vill ha:

att ni lossar orättfärdiga bojor

och löser okets band,

att ni ger de förtryckta fria

och krossar sönder alla ok,

ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige

och skaffar de fattiga och husvilla husrum,

att du klär den nakne, var du ser honom,

och ej drar dig undan för den som är ditt kött och blod.

Då skall ljus bryta fram för dig som en morgonrodnad,

och dina sår skall läkas med hast,

och din rätt skall då gå framför dig

och Herrens härlighet följa dina spår.

Då skall Herren svara, när du åkallar honom.

När du ropar, skall han säga: »Se här är jag.«

 

Responsoriepsalm                                                                     Ps 51:3–6a, 18–19 (R. jfr 19b)

 

R. Ett förkrossat hjärta skall du inte förakta.

 

Gud, var mig nådig i din godhet,

                      utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.

Två mig väl från min missgärning,

                      och rena mig från min synd. R.

 

Ty jag känner mina synder,

                      mina överträdelser är alltid inför mig.

Mot dig allena har jag syndat

                      och gjort vad ont är i dina ögon. R.

 

Ty du har inte behag till offer,

                      då skulle jag ge dig sådana;

                      du har inte lust till brännoffer.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande,

                      ett förkrossat och bedrövat hjärta

                      skall du, Gud, inte förakta. R.

 

Lovsång                                                                                                                    Jfr Am 5:14

 

Före och efter nedanstående vers kan ett av omkvädena i Cecilia 792-796 sjungas.

 

V. Sök vad gott är, och inte vad ont är,

för att ni må leva.

Då skall Herren vara med er.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 9:14–15

 

Vid den tiden kom Johannes lärjungar fram till Jesus och frågade: »Varför fastar inte dina lärjungar, när både vi och fariseerna fastar?« Jesus svarade: »Inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och då kommer de att fasta.«

 

Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 2022:

 

Läsning                                                                                                                      Jes 58:1–9a

Så säger Herren Gud :

Ropa ut det så högt du kan,

låt din röst ljuda som en hornstöt,

förkunna för mitt folk deras brott,

för Jakobs ätt deras synd.

Dag efter dag söker de mig

och vill lära sig följa mina vägar.

Likt ett folk som handlar rättfärdigt

och inte har övergett sin Guds lag

ber de mig om regler för vad som är rätt

och älskar att nalkas Gud.

”Ser du inte att vi fastar ?

Märker du inte hur vi späker oss ?”

Ni sköter era sysslor på fastedagen,

ni driver på era drängar,

ni fastar under bråk och gräl

och skändliga slagsmål.

Som ni fastar i dag

blir inte er bön hörd i höjden.

Är det en sådan fasta jag vill se :

en dag då man späker sig,

hänger med huvudet som ett strå,

ligger i säck och aska ?

Kallar du det fasta,

en dag som behagar Herren ?

Nej, detta är den fasta jag vill se :

att du lossar orättfärdiga bojor,

sliter sönder okets rep,

befriar de förtryckta,

krossar alla ok.

Dela ditt bröd med den hungrige,

ge hemlösa stackare husrum,

ser du en naken så klä honom,

vänd inte dina egna ryggen !

Då bryter gryningsljuset fram för dig,

och dina sår skall genast läkas.

Din rättfärdighet skall gå framför dig

och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg.

Då skall Herren svara när du kallar,

när du ropar säger han : ”Här är jag.”

 

Responsoriepsalm                                                                           Ps 51:3–6a, 18–19 (R. 19b)

 

R. Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, o Gud, inte förakta.

 

Gud, var mig nådig i din godhet,

        utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.

Två mig väl från min missgärning,

        rena mig från min synd. R.

 

Ty jag känner mina synder,

        mina överträdelser är alltid inför mig.

Mot dig allena har jag syndat,

        jag har gjort det som är ont i dina ögon. R.

 

Du har inte behag till slaktoffer,

        då skulle jag ge dig sådana ;

        du har inte lust till brännoffer.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande,

        ett förkrossat och bedrövat hjärta

        skall du, o Gud, inte förakta. R.

 

Vers före evangeliet                                                                                                Jfr Am 5:14

 

Före och efter nedanstående vers kan ett av omkvädena i Cecilia 792-796 sjungas.

 

V. Sök det goda och inte det onda,

så att ni får leva.

Då skall Herren vara med er.

 

Evangelium                                                                                                            Matt 9:14–15

Vid den tiden kom Johannes lärjungar fram till Jesus och frågade : ”Varför fastar inte dina lärjungar, när både vi och fariseerna fastar ?” Jesus svarade : ”Inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och då kommer de att fasta.”