Torsdag den 12 december

Läsning                                                                                                                    Jes 41:13–20

 

Jag är Herren, din Gud,

som håller dig vid din högra hand,

och som säger till dig:

Frukta inte, jag hjälper dig.

Så frukta nu inte, du mask Jakob,

du Israels lilla hop.

Jag hjälper dig, säger Herren.

Din förlossare är Israels Helige.

Se, jag gör dig till en tröskvagn,

ny och med skarpa taggar,

så att du skall tröska sönder berg

och krossa dem till stoft

och göra höjder lika agnar.

Du skall kasta dem med kastskovel,

och vinden skall föra dem bort

och stormen förskingra dem,

men du själv skall fröjda dig i Herren

och berömma dig av Israels Helige.

De betryckta och fattiga söker förgäves efter vatten,

deras tunga försmäktar av törst,

men jag, Herren, skall bönhöra dem,

jag, Israels Gud, skall inte överge dem.

Jag skall låta strömmar rinna upp på höjderna

och källor i dalarna.

Jag skall göra öknen till en vattenrik sjö

och torrt land till källsprång.

Och jag skall låta cedrar och akacieträd växa upp i öknen,

tillsammans med myrten och olivträd,

och skall på hedmarken plantera cypress,

tillsammans med alm och buxbom,

för att man skall både se och veta

och ge akt på och förstå att Herrens hand har gjort detta,

att Israels Helige har skapat det.

 

Responsoriepsalm                                                                               Ps 145:1, 9–13b (R. 8a)

 

R. Nådig och barmhärtig är Herren.

 

Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung,

                      och lova ditt namn alltid och i evighet.

Herren är god mot alla

                      och förbarmar sig över alla sina verk. R.

 

Alla dina verk, Herre, skall tacka dig,

                      och dina fromma skall lova dig.

De skall tala om ditt rikes ära,

                      och din makt skall de besjunga. R.

 

De skall förkunna för människorna dina väldiga gärningar

                      och ditt rikes ära och härlighet.

Ditt rike är ett rike för alla evigheter,

                      och ditt herravälde varar från släkte till släkte. R.

 

Halleluja                                                                                                                     Jfr Jes 45:8

 

V. Dryp, ni himlar därovan,

och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ned.

Må jorden öppna sig

och må dess frukt bli Frälsaren.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 11:11–15

 

Vid den tiden sade Jesus till folket: »Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör, du som har öron.«