Tisdag den 10 december

Läsning                                                                                                                      Jes 40:1–11

 

Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud.

Tala ljuvligt till Jerusalem

och predika för det att dess vedermöda är slut,

att dess missgärning är försonad,

och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand

för alla sina synder.

Hör, man ropar: »Bered väg för Herren i öknen,

bana på hedmarken en jämn väg för vår Gud.

Alla dalar skall höjas och alla berg och höjder sänkas,

vad ojämnt är skall jämnas,

och vad oländigt är skall bli slät mark.

Herrens härlighet skall bli uppenbarad,

och allt kött skall tillsammans se den.

Ty så har Herrens mun talat.«

Hör, någon talar: »Predika!«,

och en annan svarar: »Vad skall jag predika?«

»Allt kött är gräs, och all dess härlighet

som ett blomster på marken.

Gräset torkar bort, blomstret förvissnar,

när Herrens andedräkt blåser på det.

Ja, folket är gräs!

Gräset torkar bort, blomstret förvissnar,

men vår Guds ord förblir evinnerligen.«

Stig upp på ett högt berg,

Sion, du glädjens budbärarinna.

Häv upp din röst med kraft,

Jerusalem, du glädjens budbärarinna.

Häv upp den utan fruktan, säg till Judas städer:

»Se där är er Gud!«

Ja, Herren, Herren kommer med väldighet,

och hans arm visar sin makt.

Se, han har med sig sin lön,

och hans segerbyte går framför honom.

Han för sin hjord i bet som en herde,

han samlar lammen i sin famn och bär dem i sina armar,

och sakta för han moderfåren fram.

 

Responsoriepsalm                                                     Ps 96:1-3, 10ac, 11–13 (R. jfr Jes 40:10)

 

R. Herren kommer med makt.

 

Sjung en ny sång till Herrens ära,

                      sjung till Herrens ära, alla länder,

sjung till Herrens ära, lova hans namn.

                      Båda glädje var dag, besjung hans frälsning. R.

 

Förkunna bland hedningarna hans ära,

                      bland alla folk hans under.

Säg bland hedningarna: »Herren är nu konung!

                      Med rättvisa dömer han folken.« R.

 

Må himlen vara glad och jorden fröjda sig,

                      havet brusa med allt vad det rymmer,

marken och allt den bär må glädja sig,

                      alla träd i skogen jubla inför Herren, ty han kommer,

                      ty han kommer för att döma jorden. R.

 

Han skall döma jordens krets med rättfärdighet

                      och folken med sin trofasthet. R.

 

Halleluja

 

V. Herrens dag är nära,

se, han kommer för att frälsa oss.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 18:12–14

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Vad tror ni: om en man har hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de nittionio kvar i bergen och ger sig ut och letar efter det som är borta? Och om han lyckas hitta det, sannerligen, då gläder han sig mer över det än över de nittionio som inte har kommit bort. Så är det också er himmelske faders vilja att ingen av dessa små skall gå förlorad.«