Söndag den 15 december

TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT

 

Första läsningen                                                                                                 Jes 35:1–6a, 10

 

Öknen och ödemarken skall jubla,

det förtorkade landet glädjas och blomma.

Som en äng med liljor skall öknen blomma,

den skall glädjas och fröjda sig.

Libanons glans skall skänkas den,

Karmels och Sharons härlighet,

och folket får skåda Herrens glans,

vår Guds härlighet.

Ge styrka åt kraftlösa armar,

stadga åt skälvande knän!

Säg till de förskrämda:

»Fatta mod, var inte rädda!

Se, er Gud är här,

hämnden kommer,

Guds vedergällning.

Han kommer själv för att rädda er.«

Då skall de blindas ögon öppnas

och de dövas öron höra.

Då skall den lame hoppa som en hjort

och den stumme brista ut i jubel.

De som Herren friköpt vänder åter.

De kommer till Sion med jubel,

krönta med evig glädje.

Fröjd och glädje följer dem,

sorg och suckan flyr.

 

Responsoriepsalm                                                                       Ps 146:7–10 (R. jfr Jes 35:4)

 

När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 692. När den läses används följande text:

 

R. Herre, kom och rädda oss

eller: Halleluja.

 

Herren ger de förtryckta deras rätt,

                      han ger de svältande bröd.

Herren befriar de fångna,

                      Herren öppnar blinda ögon. R.

 

Herren rätar krökta ryggar,

                      Herren älskar de trogna,

Herren ger främlingar skydd,

                      stöder faderlösa och änkor

                      men korsar de ondas planer. R.

 

Herren härskar för evigt,

                      din Gud, o Sion, från släkte till släkte. R.

 

Andra läsningen                                                                                                       Jak 5:7–10

 

Var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också, och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod.

 

Halleluja                                                                                                                     Jfr Jes 61:1

 

V. Herrens Ande är över mig,

han har sänt mig att frambära ett glädjebud.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 11:2–11

 

Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: »Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?« Jesus svarade dem: »Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull.«

                      När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: »Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han.«