Onsdag den 11 december

Läsning                                                                                                                    Jes 40:25–31

 

Vid vem vill ni då likna mig

så att jag skulle vara som han? säger den Helige.

Lyft upp era ögon mot höjden och se:

vem har skapat allt detta?

Det har han som för härskaran däruppe fram

i räknade hopar,

han nämner dem alla vid namn.

Så stor är hans makt, så väldig hans kraft,

att inte en enda uteblir.

Hur kan du då säga sådant, du Jakob,

och tala så, du Israel:

»Min väg är fördold för Herren,

och min rätt är försvunnen för min Gud«?

Vet du då inte, har du ej hört det,

att Herren är en evig Gud,

han som har skapat jordens ändar?

Han blir ej trött och utmattas inte,

hans förstånd är outrannsakligt.

Han ger den trötte kraft

och förökar den maktlöses styrka.

Ynglingar kan bli trötta och utmattas,

och unga män kan falla,

men de som väntar efter Herren hämtar ny kraft,

de får nya vingfjädrar som örnarna.

Så skyndar de iväg utan att mattas,

de färdas framåt utan att bli trötta.

 

Responsoriepsalm                                                                              Ps 103:1–4, 8, 10 (R. 1a)

 

R. Lova Herren, min själ.

 

Lova Herren, min själ,

                      allt som finns i mig, prisa hans heliga namn!

Lova Herren, min själ,

                      och glöm inte vad gott han har gjort. R.

 

Han förlåter dig alla dina missgärningar

                      och helar alla dina brister,

han räddar ditt liv från graven

                      och kröner dig med nåd och barmhärtighet. R.

 

Barmhärtig och nådig är Herren,

                      sen till vrede och rik på kärlek.

Han handlar inte med oss efter våra synder

                      och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. R.

 

Halleluja

 

V. Se, Herren kommer i makt och glans,

han skall upplysa sina tjänares ögon.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 11:28–30

 

Vid den tiden sade Jesus: »Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.«